admin@hindujogja.com
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Selamat datang di Kabupaten Sleman

6 Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації
Home » Uncategorized  »  6 Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації
6 Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації

Поняття криміналістичної методики, її структура, завдання та взаємозв’язок із іншими розділами криміналістики, значення для практики розкриття й розслідування злочинів Глава 19. Поняття, природничо-наукові засади криміналістичної габітології, її значення для розкриття і розслідування злочинів 1. Експериментальні порівняльні зразки отримують спеціально в разі призначення ідентифікаційної експертизи для порівняльного дослідження у підозрюваного, обвинуваченого, свідка чи потерпілого на підставі і в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Існують спеціальні тактичні прийоми та технічні способи отримання експериментальних зразків, які забезпечують їх придатність і максимальну інформативність. Як правило, експериментальні зразки отримує слідчий.

поняття і наукові засади кримінальної ідентифікації

Французький криміналіст Альфонс Бертильон запропонував спеціальну систему […]... – Глава 6. Криміналістичне зброєзнавство 1. Поняття і наукові засади криміналістичного зброєзнавства, криміналістичної балістики; завдання криміналістичного зброєзнавства Криміналістичне зброєзнавство – поняття видове, що містить декілька самостійних класів зброї. Базисом для класифікації е характер об’єктів, що підлягають віднесенню до зброї, а також основна мета її використання (призначення).

Ідентифікований об'єкт може бути тільки один, а засобів його ідентифікації — кілька. Зокрема, людину можна ідентифікувати за слідами пальців рук, ніг, зубів, за голосом і почерком. Ідентифікацію може здійснювати слідчий або суддя під час виконання слідчої (судової) дії пред'явлення людини або речі для впізнання. Непроцесуальна ідентифікація набирає форми впізнавання. Суб'єктом її може бути слідчий, працівник органу дізнання, а також будь-який громадянин, пов'язаний з подіями злочину. Природничо-науковою засадою криміналістичної ідентифікації є галузі науки і техніки, ремесла і мистецтва, досягнення яких використовують для встановлення тотожності об'єктів, які мають значення у справі (як методологічна, так і технічна складова процесу ідентифікації).

Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація

Наприклад, час від моменту утворення сліду розрубування до завершення трасологічної експертизи й ідентифікації сокири, лезо (ознаки) якої залишилося відносно незмінним (не заточене наново). Положення теорій криміналістичної ідентифікації, встановлення групової належності, криміналістичної діагностики мають важливе теоретичне значення для... Термін «ідентифікація» походить від піздньолат. Г іі/ісо — ототожнюю. Теорія ідентифікації вивчає технічні засоби, методи і прийоми встановлення тотожності об'єк­тів, що мають значення для розслідування злочину. Стадія починається з вивчення загальних, а потім окремих, індивідуальних ознак ідентифікованого обєкта або ідентифікуючих обєктів, походження яких безсумнівне, після цього вивчаються інші ідентифiкуючі обєкти.

Поняття, наукові засади й види криміналістичної ідентифікації

Визначення причин зміни чи властивостей стану об'єкта. Наприклад, чи не піддавався даний текст змиванню, виправленню; яка причина слабкої виразності слідів від полів нарізів каналу ствола на кулі. Групова ідентифікація має місце тоді, коли необхідно ідентифікувати матеріали і речовини. У цьому випадку мова йде про збіг властивостей порівнюваних обєктів, які належать до певної групи, що і буде ототожнюваним обєктом. Обєктом ідентифікації може бути особа людини або труп. У слідчій практиці найчастіше зустрічаються випадки ідентифікації особи обвинуваченого, потерпілого, жертви злочину (невпізнаного трупа) та ін.

У широкому розумінні слід – це будь-які зміни в навколишньому середовищі, що причиново пов’язані з подією злочину. Серед них виділяють матеріальні зміни, тобто матеріальні сліди, які належать до предмета трасології, та ідеальні відображення – сліди пам’яті (уявні образи) або ідеальні сліди, що не підлягають вивченню трасологією. За відсутності відповідних засобів здійснити ідентифікацію неможливо. Необхідною її передумовою є взаємодія об'єктів — відображення ознак і властивостей одного (ідентифікованого) на іншому (засобі ідентифікації).

Використовуючи для цієї мети залишені ним відображення. Нарешті, визначити (заключний етап діагностування) - значить через подібність з типовою моделлю, розрізнення дослідженого виявити індивідуально конкретної, властивої даної досліджуваної ситуації. 3) встановлення причинного зв'язку між відомими слідству фактами (чи можливо було здійснити постріл без натискання на спусковий гачок). Різними підставами. Насамперед, вони поділяються на загальні і індивідуальні. На місці наїзду і вилучені при огляді транспортного засобу, що перевіряється. Усі об'єкти матеріального світу з часом змінюються.

– Глава 10. Загальні положення криміналістичної тактики Глава 10. Загальні положення криміналістичної тактики 1. Поняття криміналістичної тактики, її структура, завдання та взаємозв’язок із іншими розділами криміналістики Термін “тактика” запозичений із військової сфери, де ним позначають теорію і практику ведення бою. Свірзький замок В етимологічному сенсі він є синонімом “військового мистецтва”. Наприкінці XIX століття з розвитком криміналістичних знань у кримінальній (поліцейській) техніці з’являється система положень […]... Поняття криміналістичної тактики, її структура, завдання та взаємозв’язок із іншими розділами криміналістики Глава 10.